design a website

Rendements-beloften

SSSHIFT Customer Experience heeft er voor gekozen dit sterke rendement onder te verdelen, zodat duidelijk wordt op welke manier de stijging van het rendement merkbaar zal zijn in de organisatie. En omdat wij overtuigd zijn van de stijging van het rendement, hebben wij 10 beloften ontworpen.   

Resultaat

Natuurlijk wilt u als ondernemer graag antwoord op de vraag "Wat levert het op?". Het antwoord op deze vraag is duidelijk:

Een klantgerichte onderneming met meer loyale klanten, resulterend in een sterker rendement!  

 

De 10 rendements-beloften van SSSHIFT Customer Experience:

1. Hogere klantbesteding

Gelukkige klanten besteden meer!

 

2. Meer klanten

Meer positieve mond-tot-mond reclame!

 

3. Kostenbesparing

Minder klachten, lagere servicekosten! Een klant behouden is goedkoper, dan een nieuwe klant werven!

 

4. Sterk imago

Authentiek en daardoor overtuigend!


5. Efficiëntie

Meer tijd voor speerpunten!

6. Nieuwe inzichten

Nieuwe kansen door waardevolle informatie door - en over klanten!

 

7. Hogere medewerkerstevredenheid

Meer plezier in het werk en daardoor betere uitstraling!

 

8. Hogere productiviteit

Door een toename van de motivatie bij u én uw mederwerkers!

 

9. Sterkere leercurve

Van onbewust/onbewaam functioneren, naar bewust en bekwaam functioneren!

 

10. Trots neemt toe

Trots op eigen organisatie en het delen van deze trots met anderen!